FANDOM


Beth er en av de fire poe søstrene som går igjen i gangene i Forest Temple. Beth og hennes søstre vises først når link kommer inn i det midterste rommet i forest temple, der de stjeler flammene som aktiverer heisen til phantom ganons rom. På grunn av dette, må Link jakte på de inne i templet. Beth er en av de to som "hjemsøker" maleriene i de trange gangene. Beth befinner seg i gangene øst for rommet der Fairy Bow er oppnådd. Når Link ser på et av maleriene,vil Beth raskt flytte til et nytt bilde.

Link må bruke sin Fairy Bow å treffe alle de tre maleriene fra avstand, slik at bildet begynner brenne og forsvinner. Når alle maleriene har blitt truffet med piler, flytter Beth ned til bunnen av trappen og oppfører seg nesten likt til en normal Poe.