FANDOM


Fairyslingshot

Den sprettert gjorde sin debut i Ocarina of Time som Fairy Slingshot, funnet inne i Great Deku Tree. Det er den eneste skyte våpen Young Link.However det er en barndom våpen og kan derfor ikke brukes av Adult Link (som til gjengjeld får en pil og bue i stedet for sprettert) mye likt det Boomerang, den Deku Stick, og Magic Beans . Det branner Deku Frø, som kan være enten kjøpt eller funnet ved å drepe Deku Babas. Det sprettert har mange funksjoner fra drepe fiender til å aktivere brytere.