FANDOM


Hookshoten er et tilbakevendende element i Legend of Zelda serien. Hookshoten er et element som består av et håndtak og en kjetting med en krok i enden. Denne kan brukes til å transportere Link til spesielle overflater eller pads og skattekister ved å trekke ham mot dem. Den kan også brukes til å trekke gjenstander mot Link. Hookshoten kan også brukes som et våpen, men valigvis lammer den fieden.